Projekt je propagován na facebookových stránkách


 

Stříbro pro projekt

Projekt jsme přihlásili do soutěžní přehlídky TOPík 2013, která se konala v rámci krajské konference „Digitální škola dneška“. Akce proběhla dne 26.11.2013 na SŠTaD v Ostravě. Přihlášeno bylo celkem 11 projektů středních škol z Moravskoslezského kraje. Projekty byly posuzovány
z hlediska jejich edukačního dopadu, míry využití ICT ve výuce, v přípravě na výuku nebo vlivu na řízení projektu. Odborná porota vyhodnotila náš projekt jako druhý nejlepší.

 

Iveta Bulawová
projektový manažer

 

Učíme přírodní vědy na noteboocích

Na SPŠ stavební Havířov jsme zahájili projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0040 „Přírodní vědy aktivně a interaktivně“ v rámci operačního programu OPVK, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. V současné době je malý zájem studentů o přírodní a technické obory a zároveň velká poptávka po kvalitních absolventech těchto oborů. Projekt má zatraktivnit a zkvalitnit výuku přírodních a technických věd. Zpopularizovat ji, a tak zvýšit zájem
o další studium na vysokých technických školách.

 

Dnes už nepostačuje učit přírodní vědy pomocí tabule a křídy. Prostřednictvím projektu výuku zatraktivníme zapojením počítačů, větší interaktivitou žáků (využitím dotykové tabule) a také využijeme elektronická měření, jejich výsledky budeme zpracovávat přímo na noteboocích. Pro studenty připravíme inovativní materiály a příručky pro výuku přírodovědných a technických oborů. Pro výuku využijeme speciální software - jak pro přírodní vědy, tak pro konstrukční cvičení. Bude připraveno 350 vyučovacích hodin pro využití informatiky ve výuce matematiky, fyziky, chemie a biologie. Druhou podstatnou aktivitou je pak propojení vyučované teorie s praxí, a to především formou exkurzí
s tematikou přírodních věd. V rámci projektu studenti absolvují návštěvu planetária v Ostravě, geologického pavilonu VŠB Ostrava a elektrárny v Dětmarovicích. Zajištěna je také exkurze v podniku Cetris Hranice, který vyrábí cementotřískové desky, jejichž výroba se týká zaměření naší školy - stavebnictví.

 

 

Iveta Bulawová
projektový manažer

 

První rok projektu je úspěšně za námi

[2013-03-25]

Na SPŠ stavební Havířov pokračuje projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0040 „Přírodní vědy aktivně a interaktivně“ v rámci operačního programu OPVK, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, jehož cílem je zpopularizovat, zatraktivnit a také zkvalitnit výuku na technických školách a takto přilákat žáky 9.tříd ke studiu technických oborů.

A co už se nám podařilo uskutečnit?

Studenti 1.ročníků absolvovali řadu exkurzí zaměřených jak na studovaný obor (firmy Cetris a Tondach v Hranicích, Geologický pavilon Technické university v Ostravě), tak na témata spjata s ostatními předměty (Hvězdárna a planetárium v Ostravě, elektrárna Dětmarovice).

V rámci odborného předmětu konstrukční cvičení se 80 studentů 2.a 3.ročníků zapojilo do soutěže o nejlepší návrh designu vestavěné skříňky v učebně fyziky. Soutěžní návrhy byly zpracovány na počítačích. Pomůckou a inspirací byly pro studenty příručky, které pro ně zpracovali vyučující a to na téma Historie nábytku, Barvy a jejich užití v interiéru a Ekologická likvidace nábytku. Vítězný návrh byl posléze realizován.

V hodinách matematiky, fyziky chemie a biologie studenti aktivně využívají informační technologie, pracují na noteboocích se speciálními softwary, učitelé používají interaktivní tabule.

Velmi kladně reagovali zájemci o studium při propagaci projektu na Dni otevřených dveří naší školy. Mohli si vyzkoušet práci na noteboocích v hodinách chemie a matematiky. Formou fotodokumentace a prezentace byli seznámeni s postupem při návrhu a realizaci vestavěné skříňky v učebně fyziky.

Webová prezentace byla spuštěna

14.03.2012 08:20

Tento web bude průběžně aktualizován a doplňován v souběhu s vývojem projektu.