Projekt je propagován na facebookových stránkách


 

Stříbro pro projekt

Projekt jsme přihlásili do soutěžní přehlídky TOPík 2013, která se konala v rámci krajské konference „Digitální škola dneška“. Akce proběhla dne 26.11.2013 na SŠTaD v Ostravě. Přihlášeno bylo celkem 11 projektů středních škol z Moravskoslezského kraje. Projekty byly posuzovány
z hlediska jejich edukačního dopadu, míry využití ICT ve výuce, v přípravě na výuku nebo vlivu na řízení projektu. Odborná porota vyhodnotila náš projekt jako druhý nejlepší.

Prezentace projektu je dostupná na: https://prezi.com/fevhbjg4jzjf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Iveta Bulawová
projektový manažer

 

Učíme přírodní vědy na noteboocích

Na SPŠ stavební Havířov jsme zahájili projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0040 „Přírodní vědy aktivně a interaktivně“ v rámci operačního programu OPVK, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. V současné době je malý zájem studentů o přírodní a technické obory a zároveň velká poptávka po kvalitních absolventech těchto oborů. Projekt má zatraktivnit a zkvalitnit výuku přírodních a technických věd. Zpopularizovat ji, a tak zvýšit zájem
o další studium na vysokých technických školách.

 

Dnes už nepostačuje učit přírodní vědy pomocí tabule a křídy. Prostřednictvím projektu výuku zatraktivníme zapojením počítačů, větší interaktivitou žáků (využitím dotykové tabule) a také využijeme elektronická měření, jejich výsledky budeme zpracovávat přímo na noteboocích. Pro studenty připravíme inovativní materiály a příručky pro výuku přírodovědných a technických oborů. Pro výuku využijeme speciální software - jak pro přírodní vědy, tak pro konstrukční cvičení. Bude připraveno 350 vyučovacích hodin pro využití informatiky ve výuce matematiky, fyziky, chemie a biologie. Druhou podstatnou aktivitou je pak propojení vyučované teorie s praxí, a to především formou exkurzí
s tematikou přírodních věd. V rámci projektu studenti absolvují návštěvu planetária v Ostravě, geologického pavilonu VŠB Ostrava a elektrárny v Dětmarovicích. Zajištěna je také exkurze v podniku Cetris Hranice, který vyrábí cementotřískové desky, jejichž výroba se týká zaměření naší školy - stavebnictví.

 

Iveta Bulawová
projektový manažer

 

První rok projektu je úspěšně za námi

[2013-03-25]

Na SPŠ stavební Havířov pokračuje projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0040 „Přírodní vědy aktivně a interaktivně“ v rámci operačního programu OPVK, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, jehož cílem je zpopularizovat, zatraktivnit a také zkvalitnit výuku na technických školách a takto přilákat žáky 9.tříd ke studiu technických oborů.

A co už se nám podařilo uskutečnit?

Studenti 1.ročníků absolvovali řadu exkurzí zaměřených jak na studovaný obor (firmy Cetris a Tondach v Hranicích, Geologický pavilon Technické university v Ostravě), tak na témata spjata s ostatními předměty (Hvězdárna a planetárium v Ostravě, elektrárna Dětmarovice).

V rámci odborného předmětu konstrukční cvičení se 80 studentů 2.a 3.ročníků zapojilo do soutěže o nejlepší návrh designu vestavěné skříňky v učebně fyziky. Soutěžní návrhy byly zpracovány na počítačích. Pomůckou a inspirací byly pro studenty příručky, které pro ně zpracovali vyučující a to na téma Historie nábytku, Barvy a jejich užití v interiéru a Ekologická likvidace nábytku. Vítězný návrh byl posléze realizován.

V hodinách matematiky, fyziky chemie a biologie studenti aktivně využívají informační technologie, pracují na noteboocích se speciálními softwary, učitelé používají interaktivní tabule.

Velmi kladně reagovali zájemci o studium při propagaci projektu na Dni otevřených dveří naší školy. Mohli si vyzkoušet práci na noteboocích v hodinách chemie a matematiky. Formou fotodokumentace a prezentace byli seznámeni s postupem při návrhu a realizaci vestavěné skříňky v učebně fyziky.

Webová prezentace byla spuštěna

14.03.2012 08:20

Tento web bude průběžně aktualizován a doplňován v souběhu s vývojem projektu.