Chemie

 

1. ročník

Látky a jejich rozdělení, myšlenková mapa

Názvy a značky chemických prvků

Látky a jejich rozdělení, pracovní list

Plasty – myšlenková mapa

Rovnice s kovy

Třídění plastů

Sbírka chemie I

PL 01 Vodík a halogenidy

PL 02 Kyslík a oxidy

Anorganická chémie: Modely molekul – práce se stavebnicí MOLYMOD

PL 04 Výpočty z rovnic

PL 05 Triviální názvy sloučenin

Výpočty koncentrací

Chemická kinetika

Laboratorní práce – výpočty z rovnic

PL 07 Soli kyslíkatých kyselin

Chemické rovnice

Acidobazické reakce

Uhlík a jeho sloučeniny

Chemické rovnice 2

Myšlenková mapa: Voda

Nejpoužívanější kovy na Zemi

Názvosloví uhlovodíků – přímé řetězce

Názvosloví uhlovodíků – rozvětvené řetězce

Deriváty uhlovodíků

Chemické procesy

Stavba atomu

Chemie hrou

 

2. ročník

Simulace titrace – laboratorní práce

Analytická chemie – výpočty

Názvosloví uhlovodíků – úvod do programu Chemsketch

3D modely uhlovodíků v programu Chemsketch

Prostorové uspořádání molekul uhlovodíků

Názvosloví uhlovodíků – přímé řetězce

Názvosloví uhlovodíků – rozvětvené řetězce

Benzen

Myšlenková mapa: Vlastnosti uhlíku aneb základy organické chemie

Myšlenková mapa: Uhlovodíky

Názvosloví uhlovodíků – aromáty

Areny a jejich uhlovodíkové zbytky

Chemické názvosloví: Areny a aryly

Komplexní sloučeniny

Elektrolýza – laboratorní práce

 

3. ročník

Výpočty pH roztoků silných kyselin a silných zásad krok za krokem

Funkční deriváty karboxylových kyselin

Heterocykly

Sacharidy

Vzorce monosacharidů

Myšlenková mapa: Vitamíny

Vzorce vitamínů

Halogenderiváty – názvosloví

Hydroxyderiváty – názvosloví

Laboratorní práce – Výroba etanolu

Destilace – laboratorní práce

Stereoizomery – laboratorní práce

Sacharidy – opakování